TR ENG
1 2 3
Politikalarımız

Kalite Politikamız

Witerna, gelişen teknolojiyi kullanarak, müşteri beklentilerinin üzerinde,
kolay kullanılabilir, yüksek verimlilikte ve uzun ömürlü araçlar tasarlar, üretir ve satış sonrasında da
yine beklentilerin üzerinde hizmetler verir.

• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
• Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile üretim yapılması, süreç içerisindeki bütün birimlerin kalite yeterliliklerini yerine getirmesi,
• Üretim süreçlerinin tamamının sürekli kontrol altında tutulması, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması,
• Verimliliği artırıcı inovatif önerilerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi,
• Witerna organizasyonu içerisinde bütün çalışanlarda; gelişime açık, yenilikçi ve sorun çözmeye yönelik bakış açısının kazandırılması,
• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik olarak bütün üretim ve satış sonrası süreçleri organize ederek, Araç Üstü Ekiman Sektöründe kalite açısından öncü bir marka olmak.

İnsan Kaynakları Politikamız

Witerna organizasyon kültüründe insan kaynakları yönetimine önem verilir. Çalışanlarımızın yasalar çerçevesinde sosyal haklarının tamamını almalarına olanak sağlanır. Witerna, insan kaynağına değer veren, saygı gösten bir yönetim anlayışına sahiptir. Üretimden satış sonrasına kadar bütün süreçlerdeki çalışanlarımızın kendilerini teknik ve sosyal anlamda geliştirmeleri desteklenir ve cesaretlendirilir. Çalışanlarımızın bağlı bulundukları departmanla ilgili sorumluluk almaları sağlanır. İş geliştirme, inovatif bakış açısı kazanmaları için bütün süreçlerde özgürce fikirlerini açıklamaları desteklenir. Sektörün okulu olma yolunda ilerleyen Witerna’da, sektörel teknik eğitimler kurum içinden ve dışından eğitmenler tarafından verilmektedir. Bu bağlamda sektörün kalifiye iş gücü teminine destek vermektedir.

Çevre ve Sosyal Sorumluluk

Witerna yönetim anlayışı olarak insana ve insanın içinde yaşadığı doğaya karşı saygılıdır ve kendisini sorumlu hisseder. Kurum olarak içinde bulunduğu çevrenin korunmasının, gelecek nesillere temiz olarak emanet edilmesinin, kurumsal devamlılığı açısında önemini bilmektedir. Üretimde doğaya zarar vermeyen teknolojiler ve gerekli önlemler alınmaktadır. Araçların projelendirmeleri yapılırken, çalıştığı çevreye daha az zarar verecek şekilde üretilmeleri için hassas planlamalar yapılmaktadır. Çevre Yönetim Sistemleri gereklilerinin tamamını yerine getiren Witerna, yasal zorunlulukların dışında çalışanlarına çevre bilincini aşılamaktadır. İşletme polikalarının içerisine çevrenin korunması adına birçok zorunluluk ekleyen Witerna, çevreye karşı sorumluluklarını iş yapış kültürü içerisinde önemli bir yere konumlandırmıştır.
© 2017 Witerna